ดอยเจดีย์


รายละเอียด

ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงบนเทือกเขาที่เป็นบริวารของเทือกเขาพังเหย สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูงเชิงเขา มีหน้าผา จุดชมวิว สวนหิน พันธุ์ไม้แปลกๆ และสมุนไพรต่างๆ มากมาย บนยอดเขาที่สูงที่สุดของดอยเจดีย์ มีซากเจดีย์ ที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ แห่งวัดบ้านไร่ เคยธุดงควัตรผ่านมาเมื่อปี พ.ศ. 2498 ได้จารึกนามของท่าน "คูณ" ไว้บนลานหินใกล้กับเจดีย์ และยังมีบ่อน้ำซับที่อยู่บนเขาที่ท่านใช้น้ำดื่มกิน ซึ่งทั้งรอยจารึกและและบ่อน้ำซับยังคงปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ ในช่วงประมาณวันที่ 25 ธันวาคม-15 มกราคมของทุกปี จะมีปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ คือ พระอาทิตย์ตกดินตรงช่องเขาขาด และเทศกาลสักการะรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ดอยเจดีย์เป็นประจำทุกปี และปัจจุบันได้นำรูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ (ธุดงค์) ได้ประดิษฐานไว้บนยอดเขาดอยเจดีย์เพื่อให้สาธุชนได้สักการบูชา

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 บ้านมะค่าคุก ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210
โทรศัพท์:0-4475-6295, 0-4475-6296

รายการอ้างอิง

  1. ดอยเจดีย์. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/2012/07/ดอยเจดีย์/
  2. สถานที่ท่องเที่ยวนครราชสีมา.สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvsrc.asp?page=6&search=Go&sSearch=&FL=sTravDesc&ORDER=sTambCode&sProvCode=30&showimg=1&c1v1p=