วัดหมูสี


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัด วัดราษฎร์

เสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระร่งเรือง ปิติธมโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- หลวงพ่อเขาใหญ่ประทานพร

- อุโบสถเก่า

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
แผนที่:https://goo.gl/maps/o2EtHVPqoiA2VmyB9

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2.