วัดถ้ำไก่แก้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 สังกัดมหานิกาย โดยพระครูรัตนาภิรักษ์ (หลวงพ่อสุบิน) อดีตเจ้าคณะตำบลหนองน้ำแดง ได้ธุดงค์มาพบถ้ำแห่งนี้ และได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ. 2500 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2517 เหตุที่ชื่อวัดถ้ำไก่แก้ว ตามนิมิตว่าไก่ 2 ตัว ผัวเมียเป็นผู้บอก

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย โบสถ์ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูรัตนาภิรักษ์ (หลวงพ่อสุบิน) -2540

2. หลวงพ่อวินัย นาคเสโน เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- อุโบสถ์ สร้างอยู่ในถ้ำเป็นโพรงกว้างขนาดใหญ่ในภูเขา โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอย่างถูกต้อง เพื่อทำสังฆกรรม และการปฏิบัติกิจของสงฆ์

- เครื่องรางไก่ฟ้ามหาลาภเรียกทรัพย์ เป็นลักษณะไก่คู่ผัวเมีย จัดสร้างขึ้นเพื่อสมนาคุณให้กับผู้บริจาคทรัพย์ในการสร้างเมรุวัดถ้ำไก่แก้ว

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, โบสถ์, ถ้ำ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
แผนที่:https://goo.gl/maps/xxxLqNkEnLE6GMPp8

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560