อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก มีอาณาเขตครอบคลุม 11 อำเภอ 4 จังหวัด คือ อำเภอมวกเหล็ก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี อ.ปากช่อง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา อ.นาดี อ.กบินทร์บุรี อ.ประจันตคาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และ อ.ปากพลี อ.บ้านนา อ.เมือง จ.นครนายก ได้รับสมญานามว่าเป็นอุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นป่าผืนใหญ่ตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก ในส่วนหนึ่งของดงพญาไฟ หรือ ดงพญาเย็น มีเนื้อที่ 1,353,471.53 ไร่ หรือ 2,165.55 ตารางกิโลเมตร

      ในอดีตประกอบด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนหลายลูก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญถึง 5 สาย ได้แก่

- แม่น้ำปราจีนบุรี

- แม่น้ำนครนายก อยู่ในพื้นที่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเกษตรกรรมและระบบทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคนี้ แม่น้ำทั้ง 2 สายนี้ มาบรรจบกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กลายเป็น

- แม่น้ำบางปะกงแล้วไหลลงสู่อ่าวไทย

- แม่น้ำลำตะคอง

- แม่น้ำพระเพลิง อยู่ในพื้นที่ทางทิศเหนือ ไหลไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมของที่ราบสูงโคราช ไปบรรจบกับแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของภาคอีสานตอนล่างไหลลงสู่แม่น้ำโขง ห้วยมวกเหล็ก อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำไหลตลอดทั้งปีและให้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะการปศุสัตว์ของภูมิภาคนี้ ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก ที่อำเภอมวกเหล็ก

การเดินทาง

- รถยนต์ส่วนตัว จากลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เข้าทางหลวงหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ ก่อนถึงอำเภอปากช่อง ให้เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) ขับไปประมาณ 25 กม. จะถึงด่านตรวจ ขญ. 1 ไปประมาณอีก 12 กม. ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ

- รถประจำทาง นั่งรถประจำทางไปลงที่ตลาดอำเภอปากช่อง จากนั้นต่อรถสองแถวไปเขาใหญ่ ไปถึงด่านตรวจ ขญ. 1 ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. (มีรถตั้งแต่ 06.00-17.00) จากนั้นขอโดยสารรถที่ผ่านด่านขึ้นไปที่ทำการฯ หรือ ผากล้วยไม้ ขากลับรอรถสองแถวโดยสารที่ด่านตรวจเดิม (รถขากลับเที่ยวสุดท้ายเวลา 15.00 น.) หรือเหมารถสองแถวที่จอดอยู่บริเวณด่านตรวจขึ้นไปก็ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ด่านตรวจ ขญ. 1 เปิดเวลา 06.00-21.00 น.

ค่าธรรมเนียม

  - ชาวไทย เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท

  - ชาวต่างชาติ เด็ก 200 บาท ผู้ใหญ่ 400 บาท

- รถจักรยานยนต์ 20 บาท

- รถยนต์ 50 บาท รถบัส 200 บาท

บ้านพัก มีบ้านพัก โรงนอน ลานกางเต็นท์

ร้านอาหาร มีร้านอาหารบริเวณที่ทำการฯ และตามน้ำตกต่าง ๆ

ส่องสัตว์ มีรถส่องสัตว์ตอนกลางคืน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางประเภท 

- เส้นทางเดินป่าประเภทไม่พักแรม 

- เส้นทางเดินป่าประเภทท่องไพร

- เส้นทางเดินป่าระยะไกล สำหรับคนรักการผจญภัยที่จะมาเดินป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งนี้ เริ่มต้นที่เส้นง่าย ๆ อย่าง เช่น

เส้นศูนย์บริการนักท่อง เที่ยว-น้ำตกกองแก้ว ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร เส้นทางนี้จะปูด้วยอิฐตัวหนอน มีป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถเดินเองได้

การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ในเส้นทางเดินป่าประเภทไม่พักแรม นักท่องเที่ยวที่สนใจต้องติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไป ดังนี้

เส้นทางดงติ้ว-มอสิงโต ระยะทาง 2 กิโลเมตร ผ่านป่าดงดิบเลียบริมห้วย มีไม้ใหญ่ที่เป็นจุดเด่น คือ ต้นสมพงขนาดยักษ์ 

เส้นทางสายดงติ้ว-หนองผักชี ระยะทาง 4 กิโลเมตร ทางช่วงแรกใช้ทางเดียวกับเส้นมอสิงโต จากนั้นจะผ่านป่าดงดิบที่มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ จนไปถึงหอดูสัตว์หนองผักชี

เส้นผากล้วยไม้-เหวสุวัต ระยะทาง 3 กิโลเมตร ทางเลียบริมห้วย ริมทางมีเห็ดมากมายหลายชนิด อาจได้พบสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ริมน้ำ เช่น ตะกอง นาก

เส้นทาง กม.33-หนองผักชี ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ทางผ่านป่าดงดิบที่มีต้นไม้ใหญ่หลายคนโอบ เช่น ไทร หว้า กะเพราต้น เถาวัลย์มากมายหลายชนิด

เส้นทางวังจำปี-หนองผักชี เส้นทางกองแก้ว-เหวสุวัต

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

สถานที่ท่องเที่ยว

คำสำคัญ

อุทยานแห่งชาติ, เขาใหญ่หุบเขาแห่งความสุข, มรดกโลก

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:236 หมู่ที่ 5 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์:0 4424 9305, 08 6092 6529, 08 60926531
เว็บไซต์:http://nps.dnp.go.th//parksdetail.php?id=1

รายการอ้างอิง

  1. จิตติมา ผลเสวก. (2545). นครราชสีมา. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  2. แหล่งท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2556, จาก http://www.hoteldirect.in.th/แหล่งท่องเที่ยว/นครราชสีมา/ปากช่อง.html อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2556, จาก http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1001