เขื่อนลำพระเพลิง หรือ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง


รายละเอียด

      สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 เปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยการกั้นน้ำที่ภูเขาโซ่ และภูเขาหลวงที่ประชิดกันบริเวณบ้านบุหัวช้าง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และป้องกันอุทกภัย โดยอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน และได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เหมาะสำหรับพักผ่อน รับประทานอาหาร ตกปลา และชมทิวทัศน์ริมอ่างเก็บน้ำ นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเหมาเรือหางยาวไปชมบรรยากาศภายในอ่างเก็บน้ำ เที่ยวน้ำตกคลองกี่ หรือ น้ำตกขุนโจน ได้ โดยใช้เวลาไป-กลับ ประมาณ 3-4 ชั่วโมง และเหมาะสำหรับการพักผ่อนยามเย็น พื้นที่ป่าเหนือเขื่อนก็เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากเส้นทางไปเขื่อนยังมีชุมชนเก่าแก่ เช่น ตำบลงิ้ว เป็นชุมชนมอญที่มาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ที่สามารถแวะชมวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ บ้านคลองขุด สวนละมุด และวัดลำพระเพลิง ซึ่งหาชมได้ยาก

สิ่งอำนวยความสะดวก 

บริการบ้านพักรับรอง โดยติดต่อได้ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 

- เช่าเหมาเรือหางยาว ติดต่อที่ สโมสรเขื่อนลําพระเพลิง โทร. 04437 3184 ต่อ 117

การเดินทาง

      จากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เส้นทางหมายเลข 304 เลี้ยวขวาตามคลองส่งน้ำลำพระเพลิงไปอีก ประมาณ 28 กิโลเมตร 

หัวเรื่อง

อ่างเก็บน้ำ

หมวดหมู่

สถานที่ท่องเที่ยว

คำสำคัญ

เขื่อน, อ่างเก็บน้ำ, สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:159 บ้านบุหัวช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์:0 4437 3484 ต่อ 114
เว็บไซต์:http://www.lamprapleng.com/index.php

รายการอ้างอิง

  1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง. สืบค้นเมื่อ 17 กันยายน 2556, จาก http://www.lamprapleng.com/index.php สำนักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1. (2550). นครราชสีมา. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.
  2. แหล่งท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2556, จาก http://www.hoteldirect.in.th/แหล่งท่องเที่ยว/นครราชสีมา/เขื่อนลำพระเพลิง.html