อ่างเก็บน้ำลำสำลาย


รายละเอียด

อ่างเก็บน้ำลำสำลาย เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนครราชสีมา เนื่องจากปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำมีน้อย และอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงบางปีมีปริมาณน้ำมากเกินความต้องการจนต้องระบายน้ำทิ้ง ปริมาณน้ำส่วนเกินนี้มีลู่ทางที่จะผันไปเพิ่มให้อ่างเก็บน้ำลำสำลายได้ จึงได้ดำเนินการขุดคลองชักน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ลำพระเพลิง ที่ กม. 6+330 ไปลงอ่างเก็บน้ำลำสำลาย เมื่อปี พ.ศ. 2525 และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาลำสำลายสามารถส่งน้ำลงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ลำพระเพลิง ได้เช่นกัน จากการผันน้ำไปสู่ซึ่งกันและกันของทั้งสองอ่างฯ จึงให้รวมอ่างเก็บน้ำลำสำลายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา


สิ่งที่น่าสนใจ
- สถานที่พักผ่อนหย่อนใจพร้อมที่พัก
- มีกิจกรรมตกปลา
- เล่นน้ำเขื่อน

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:เลขที่ 159 หมู่ที่ 9 บ้านบุหัวช้าง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์:0-4475-6379
โทรสาร:0-4475-6380
เว็บไซต์:http://www.lamprapleng.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=275

รายการอ้างอิง

  1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง. สืบค้นเมื่อ 17 กันยายน 2556, จาก http://www.lamprapleng.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=275