น้ำตกเหวสุวัต


รายละเอียด

    น้ำตกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป มีสายน้ำตกลงมาหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร มีจุดชมน้ำตกในระยะไกลที่มองเห็นภาพน้ำตกทั้งหมดในมุมสูงได้อย่างสวยงาม หรือหากต้องการสัมผัสกับสายน้ำตก และแอ่งน้ำด้านล่าง ก็มีทางเดินลัดเลาะลงไปได้ โดยในช่วงฤดูฝนน้ำจะมาก ไหลแรงเต็มหน้าผาสวยงามน่าชมเป็นอย่างยิ่ง และเย็นจัด ควรระมัดระวังอันตราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะจะไปกับเพื่อนหรือแบบครอบครัว

การเดินทาง รถยนต์สามารถเข้าถึง ห่างจากลานจอดรถ ประมาณ 100 เมตร หรือ เดินเท้าจากน้ำตกผากล้วยไม้ ประมาณ 3 กิโลเมตร

ประเภทหลัก ธรรมชาติ

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. แหล่งท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2556, จาก http://www.hoteldirect.in.th/แหล่งท่องเที่ยว/นครราชสีมา/น้ำตกเหวสุวัต.html