น้ำตกผากล้วยไม้


รายละเอียด

    น้ำตกขนาดกลางในห้วยลำตะคอง ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ ประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเข้าถึงได้โดยทางรถยนต์และทางเดินเท้า บริเวณน้ำตกมีกล้วยไม้หวายแดง สัญลักษณ์ของน้ำตกแห่งนี้และเป็นน้ำตกที่มีสายน้ำสองสายไหลผ่านชั้นหินทีละชั้นมาบรรจบกัน จากน้ำตกผากล้วยไม้มีทางเดินไปยังน้ำตกเหวสุวัตได้

สิ่งที่น่าสนใจ

- กิจกรรมดูนกกางเขนน้ำหลังเทา นกกะรางคอดำ นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ ฯลฯ

- กล้วยไม้นานาชนิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากที่โดดเด่นที่สุด คือ กล้วยไม้หวายแดง ซึ่งมีดอกสีแดงเป็นช่อยาวและออกดอกในช่วงหน้าร้อน

ประเภทหลัก ธรรมชาติ

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1. (2550). นครราชสีมา. กรุงเทพฯ: สำนักงาน.
  2. แหล่งท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2556, จาก http://www.hoteldirect.in.th/แหล่งท่องเที่ยว/นครราชสีมา/น้ำตกผากล้วยไม้.html