น้ำพุธรรมชาติน้ำผุด


รายละเอียด

บ่อน้ำผุดธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอปากช่อง คนแถวนี้จะเรียกว่า น้ำผุด ซึ่งเป็นตาน้ำที่มีน้ำผุดออกมาโดยธรรมชาติ ลักษณะของน้ำจะใสมากและไหลอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ำมากกว่าปกติ สาเหตุที่น้ำใสเพราะว่า น้ำที่มาจากใต้ดิน ได้ซึมผ่านชั้นหินปูนที่มีแคลเซียมคาร์โบเนตสูง และมีคุณสมบัติเป็นด่าง ทำให้สารแขวนลอยในน้ำตกตะกอนลง ส่วนสีเขียวใสนั้นก็มาจากคุณสมบัติในความเป็นด่างของน้ำนั่นเอง แต่ไม่ควรดื่มน้ำในที่แห่งนี้เพราะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. แหล่งท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2556, จาก http://www.rakkorat.com/22/สถานที่ท่องเที่ยวโคราช/อําเภอปากช่อง/น้ำพุธรรมชาต-น้ำผุด-ปากช่อง.html
  2. แหล่งท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2556, จาก http://www.clipmass.com/story/68526