เขื่อนลำมูลบน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เขื่อนดิน ทีมีสันเขื่อนยาว 900 เมตร สูง 30 เมตร เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้พื้นที่การเพาะปลูกในเขตอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และเป็นต้นน้ำของแม่น้ำมูลที่เกิดจากผืนป่าทับลานบนสันเขื่อนมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของอ่างเก็บน้ำ ได้มีการพัฒนาบริเวณของเขื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำเป็นหาดบริเวณท้ายเขื่อน เรียกว่า หาดจอมทอง เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน นั่งตากอากาศ ลงเล่นน้ำ ล่องแพ และขึ้นไปชมทิวทัศน์บนเขาจอมทอง

ประเภทหลัก แหล่งน้ำ

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. เขื่อนลำมูลบน. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2556, จาก http://www.lovethailand.biz/travel/th/46-นครราชสีมา/4962-เขื่อนลำมูลบน.html
  2. เขื่อนลำมูลบน. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2556, จาก http://www.prachinburitsr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=351:2011-06-28-07-18-54&catid=57:nadee&Itemid=103