เขื่อนลำแชะ


รายละเอียด

ประวัติความเป็น

       เขื่อนลำแชะ เป็นเขื่อนที่กรมชลประทานสร้างขึ้นกั้นลำแชะ ในปี 2537 เพื่อปิดกั้นลำแชะ ทำให้เกิดทะเลสาบเหนือเขื่อน มีปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 275 ล้านลูกบาศก์เมตร ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ป่าอนุรักษ์เชิงระบบนิเวศ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกแห่งที่ 5 ของประเทศไทย

       ลำแชะเป็นสาขาหนึ่งของลำน้ำมูล มีต้นน้ำจากเทือกเขาสันกำเเพงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จากจุดเริ่มต้นจากลำน้ำสามสายที่เรียกกันว่า เขาสามง่าม

              สายที่ 1 เเหล่งกำเนิดเเก่งน้ำโตน น้ำตกวังถ้ำ น้ำตกวังมะนาว ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนมูลบน หาดจอมทอง

              สายที่ 2 ต้นน้ำลำปลายมาศ หาดชมตะวัน ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ

              สายที่ 3 ต้นน้ำลำเเชะ เเหล่งกำเนิด น้ำตกวังเต่า วังไทร วังเเปะ ซับเป็ด วังยาว วังไผ่ วังวน ก่อนไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำเเชะ

       เขื่อนลำเเชะ ได้มีการพัฒนาบริเวณของเขื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยทำเป็นหาดบริเวณท้ายเขื่อน เรียกว่า หาดจอมทอง เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน นั่งตากอากาศ ลงเล่นน้ำ ล่องแพ ตกปลา และขึ้นไปชมทิวทัศน์บนเขาจอมทอง

ประเภทหลัก แหล่งน้ำ

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านมาบกราด ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. เขื่อนลำแชะ. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2556, จาก http://www.moonbon.net/