สวนสมุนไพรพ่อเพชร


รายละเอียด

สวนสมุนไพรพ่อเพชร ดำเหล็ก มีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เป็นศูนย์รวมเวชภัณฑ์และพืชสมุนไพรผลิตยาต้มแผนโบราณและยาผงลูกกลอนจากสมุนไพร ตามเจตนารมณ์ที่พ่อเพชร ต้องการให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องราวตำรายาสมุนไพร แผนโบราณเพื่อให้คนรุ่นหลังหันมาศึกษาและอนุรักษ์

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนตาพรม ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. ไกด์พงษ์ [นามแฝง]. อำเภอจักราช. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.oknation.net/blog/guidepong/2009/03/01/entry-10