วัดบ่อไก่แก้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ 

สิ่งที่น่าสนใจ

- สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา มีทัศนีย์ภาพสวยงาม โดยมีบ่อไก่แก้ว ซึ่งเป็นสระน้ำโบราณสมัยขอม รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังสระก่อด้วยศิลาแลง และบริเวณบ่อไก่แก้วยังพบหลักศิลาโบราณสมัยขอมสลักภาพพระพุทธรูปประทับสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองข้างแสดงปางวิตรรกะ (แสดงธรรม) ศิลปะขอมราวพุทธศตวรรษที่ 17

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 10 บ้านดอนโก่ย ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบล. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvplist.asp?ID=302201&page=31