วัดเขาจันทน์งาม (วัดเลิศสวัสดิ์)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      เดิมชื่อวัดเลิศสวัสดิ์ เป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แหล่งศิลปะภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ อยู่บริเวณด้านหลังวัด โดยเดินเท้าผ่านสวนหินและป่าธรรมชาติอันร่มรื่นอันเงียบสงบเข้าไปประมาณ 150 เมตร จะพบภาพเขียนลงสีแบบเงาทึบสีแดงเป็นแนวปรากฎอยู่บนเพิงผาหินทรายด้านหนึ่ง อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 4 เมตร เป็นรูปคนและสัตว์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือกิจกรรมบางอย่างของกลุ่มคน เช่น ลักษณะการแต่งกาย การดำรงชีวิต การล่าสัตว์ สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นโดยชุมชนเกษตรกรรมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มีอายุระหว่าง 3,000-4,000 ปี

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูบวรศีลวัตร (ประเสริฐ รกฺฃิตสิโล) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสงฆ์

สิ่งที่น่าสนใจ

- แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านสถานปัตยกรรมและจิตรกรรม เช่น ภาพเขียนสีโบราณ เป็นร่องรอยหลักฐานอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ว่าเคยมีมนุษย์อยู่อาศัยในดินอดนที่ราบสูงนี้มานานนับหลายพันปี การวาดและเนื้อหาของภาพสันนิษฐานได้ว่าภาพเขียนสีวัดเขาจันทน์งามน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า 3,000 ปี แหล่งที่พบภาพเขียน เป็นก้อนหินทรายขนาดใหญ่ตั้งเรียงแถวกันเป็นกลุ่มใหญ่บนไหล่เขา มีภาพเขียนอยู่ตามหลืบหิน และเพิงหินสี่ก้อนด้วยกัน ภาพเขียนใช้สีแดงทั้งหมด มีเทคนิคการเขียนสองแบบ คือ เขียนแบบทึบและลายเส้นคล้ายภาพร่างที่ยังไม่เสร็จ ภาพเด่น ๆ ที่สามารถเห็นได้ค่อนข้างชัดคือ ภาพกลุ่มคนในท่าทางประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ยิงธนู ยืนอยู่กับสัตว์ ท่าทางคล้ายกำลังร่ายรำ

- สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 26 เป็นกิจกรรมหลักที่ทางวัดจัดเป็นประจำ เช่น การฟังธรรม ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งทางวัดได้จัดมาเป็นประจำต่อเนื่อง มาตลอด

- สาขาวัดหนองป่าพง ลำดับที่ 34

การเดินทาง     

      รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.ปากช่อง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข / เมื่อถึงหลัก กม. 198 จะมีแกยขวามือ ปากทางมีป้ายบอกทางเข้าวัดเขาจันทน์งาม เลี้ยวเข้าไปประมาณ 4 กม. จะถึงบริเวณที่ตั้งวัด จากนั้นต้องเดินขึ้นเขาไปประมาณ 500 ม. ก็จะถึงจุดที่มีภาพเขียนสี

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านเลิศสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. จิตติมา ผลเสวก. (2545). นครราชสีมา. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  2. เทิดชาย บำรุง. (2553). พลวัตการท่องเที่ยวอีสานใต้ : ค้นหารอยยิ้มร่วมสมัยแห่งกาลเวลาผ่านงานวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
  3.