วัดวิเววนาราม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 สังกัดมหานิกาย

กษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250

รายการอ้างอิง

  1. วัดวิเวการาม. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2556, จาก http://www.mahathera.org/detail.php?module=news&id=37&title=01 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560