สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู


รายละเอียด

สวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู เป็นโครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2498 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นสวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำหนองคู อย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างและมีพิธีเปิดลู่วิ่งรอบอ่างเก็บน้ำหนองคู ในวันที่ 8 มิถุนายน 2556 โดย นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 บ้านหนองคู ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. สวนสุขภาพอ่างหนองคู. สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2556, จาก http://info.dla.go.th/public/travel.do?cmd=goDetail&id=102231&random=1366902915046