นายระพี ผ่องบุพกิจ


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

(ลำดับที่ 46 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค. 2553-27 พ.ย. 2554) 

ประวัติ: วันเดือนปีเกิด 18 ม.ค. 2503

ด้านการศึกษา

- รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม.) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์ )

ด้านการทำงาน:

- 2527 ปลัดอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

- 2528 ปลัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- 2530 บุคลากรฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง

- 2539 นายอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

- 2540 นายอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

- 2542 นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

- 2545 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ระดับ 8)

- 2546 ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ระดับ9)

- 2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

- 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด - 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

- 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

- 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 1 ต.ค. 2553-27 พ.ย. 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

รายการอ้างอิง

  1. เด็กเนวินผงาด--เป็นผู้ว่าโคราช. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557, จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=644773 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557, จาก http://chapternews.redcross.or.th/category/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94?page=3