พ.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 26

ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2500 - 2501

ประวัติ

บุตร-ธิดา

นายสุมิตร กฤษณามระ

ด้านการศึกษา

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ด้านการทำงาน

2484 - 2486 สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

2494 - 2496 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

2497 - 2498 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

2498 - 2500 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

2500 - 2501 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2548. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก www.cabinet.thaigov.go.th/name_jul48.doc
  2. ทำเนียบรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจากอดีตถึงปัจจุบัน. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://sites.google.com/site/sabydeeeiei/canghwad-khxnkaen/thaneiyb-phu-wa-rachkar-canghwad
  3. รำลึกความหลังในโอกาสอายุครบ 80 ปี วันที่ 9 เมษายน 2528. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.taradplaza.com/product/559087923 พ.ค. 2500 - 6
  4. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก
  5. http://www.siamrath.co.th/web/?q=โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
  6. อดีตสารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://chakrawat.metro.police.go.th/command1.php