พระไชยนฤนาท (ทองดี)


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 6

ดำรงตำแหน่ง ร.ศ. 129 - 131 (2453 - 2455)

ประวัติ

พระไชยนฤนาท (ทองดี) นอกราชการ สังกัดกระทรวมหาดไทย กับขุนจ่าสาร* (ฃำ) กรมการพิเศษกรุงเก่า ขุนจ่าสารเป็นบุตรนายนก หลานนายเพชร์ เป็นต้นสกุลพระราชทาน วัชรศกุนี

ด้านการทำงาน

ร.ศ. 129 - 131 (2453 - 2455) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. นามสกุลพระราชทาน. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2556, จาก http://phyathaipalace.org.a33.readyplanet.net/นามสกุลพระราชทาน/namering.html