พันตรีพระยาบรมราชบรรหาร (เย็น ภระมรทัต)


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 10

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2460-พ.ศ. 2465

ประวัติ ภระมรทัต เป็นนามสกุลพระราชทาน

ด้านการทำงาน

- ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลพิษณุโลก (ยศนายพันเอก พระเพชร์อินทรา (เย็น)

- พ.ศ. 2460-พ.ศ. 2465 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

บุคคล

รายการอ้างอิง

  1. นามสกุลพระราชทาน. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://sites.google.com/site/thailandsurname/home/-ph-2