นายยุทธ จรัณยานนท์


รายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลำดับที่ 24

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2495 - 2497

ประวัติ

ญาติพี่น้อง

1. คง จรัณยานนท์

สถานภาพ สมรส คู่สมรส นางรุจิเรข จรัณยานนท์

ด้านการทำงาน

2476 - 2476 นายอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2477 - 2480 นายอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

2490 - 2494 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

2495 - 2497 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

รายการอ้างอิง

  1. ประวัติพระเจ้าสองพี่น้องตามหาช้างเผือก (ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น). สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2556, จาก http://www.gotoknow.org/posts/127839
  2. ผวจ.ฉช.(อดีต-ปัจจุบัน). สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2556, จาก http://www.website.chachoengsao.go.th/index.php/2014-06-23-14-17-56/2014-06-24-07-18-40/2014-06-24-08-33-46
  3. รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2556, จาก http://www.roiet.go.th/101/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=295
  4. ศูนย์ประสานงานวัฒนธรรม อำเภอโพนพิสัย. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2556, จาก http://www.nongkhai-culture.org/A.Ponpisai/A.Ponpisai-Link/ponpisai-history.htm
  5. อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2556, จาก http://www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am=723&pv=67