ประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน


รายละเอียด

กำหนดงาน 

      วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปี จัดขึ้น ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก

พิธีและกิจกรรม

      "ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว" คำขวัญของเมืองสูงเนิน จุดเริ่มต้น การจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนินต้นกำเนิดของดีเมืองโคราช ด้วยมิตรไมตรีดีงาม การร่วมแรงร่วมใจของของชาวอำเภอสูงเนิน ที่ถูกถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิตอันควรแก่การอนุรักษ์ จากเหตุการณ์ในอดีตที่ผู้คนนั่งพื้นล้อมวงขันโตกกินเข่าค่ำ (อาหารเย็น) ท่ามกลางการร่ายรำที่สวยงาม และเป็นการสืบสานประเพณีสู่อนุชนรุ่นหลัง ในงานมีกิจกรรม เช่น

- พิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ 

- การจัดแสดงแสง เสียง ชุดศรีจนาศปุระ

- การแสดงและจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรและงานหัตถกรรมของชาวสูงเนิน

- การออกร้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

- การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านราคาถูก

- การประกวดของดีเมืองสูงเนินและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนานาชนิด

ความเป็นมา

     วัฒนธรรม งานกินเข่าค่ำ ณ ปราสาทเมืองแขก ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2538 ด้วยการเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ ในอำเภอสูงเนิน นำอาหารมาร่วมกินเข่าค่ำ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ มีการแสดงพื้นบ้าน เช่น เพลงโคราช มาสร้างความบันเทิง

      พ.ศ. 2542 มีการเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ ให้งานน่าสนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน โทร. 0 4441 9259

- เทศบาลตำบลสูงเนิน โทร. 0 4441 9795 ต่อ 23

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทร. 0 4421 3030

หัวเรื่อง

เทศกาลงานประเพณีนครราชสีมา

หมวดหมู่

เทศกาลงานประเพณี

คำสำคัญ

สูงเนิน, ความเป็นอยู่และประเพณี, ปราสาทเมืองแขก

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านกกกอก ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2552). ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคอีสาน : นครราชสีมา. กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
  2. สืบสานงานประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนินนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000034561