งานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช


รายละเอียด

วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 (ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี) เป็นวันเข้าพรรษา จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานแห่เทียนพรรษาโคราชที่สำคัญงานหนึ่งในงานบุญเข้าพรรษา หรือบุญเดือน 8 ซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่ตามฮีตสิบสองหรือจารีตประเพณี 12 เดือน ของชาวอีสาน เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายวัดให้ภิกษุสามเณรได้ใช้จุดให้แสงสว่างยามศึกษาพระธรรมในเวลากลางคืน โดยเชื่อว่าผู้ร่วมงานจะได้รับอานิสงส์แรง ทำให้เกิดสติปัญญามองเห็นธรรม โดยก่อนถึงวันเข้าพรรษาชาวบ้านตามคุ้มวัดต่างๆ จะช่วยกันหล่อเทียนพรรษาแกะสลักตกแต่งอย่างวิจิตรพร้อมทั้งนำเทียนมาประดิษฐ์เป็นประติมากรรมเล่าเรื่องราวต่างๆ ในพระพุทธศาสนา เช่น พุทธประวัติและชาดก การเทิดพระเกียรติ และวัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาตามแต่ความคิดสร้างสรรค์

เมื่อถึงวันงานแต่ละคุ้มวัดจะนำเทียนพรรษาเข้าร่วมขบวนแห่ไปตามถนนรอบเมือง พร้อมวงดนตรี และขบวนฟ้อนรำนำหน้าแห่ไปตามถนนรอบเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ชมความงดงามอลังการของต้นเทียนพรรษา ซึ่งแต่ละต้นล้วนเกิดจากความเพียรพยายามของช่างเทียนที่มีความชำนาญ สร้างและแกะสลักต้นเทียนอันวิจิตรงดงาม กล่าวได้ว่าฝีมือของช่างเทียนโคราชนั้นไม่แพ้ใคร ก่อนจะไปรวมตัวกันเพื่อประกวดต้นเทียนพรรษาถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด, สวนเมืองทอง สวนสุรนารี สวนอนุสรณ์สถานฯ และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทร.0-4421-3030, 0-44421-3666

หัวเรื่อง

เทศกาลงานประเพณีนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2552). ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคอีสาน : นครราชสีมา. กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
  2. ขอเชิญทุกท่านร่วมงานแห่เทียนโคราช ประจำปี 2556. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://travel.thaiza.com/ขอเชิญทุกท่านร่วมงานแห่เทียนโคราช-ประจำปี-2556/270727/
  3. พระครูพิทักษ์ปทุมากร. (2553). ประวัติเทียนพรรษาวัดใหม่สระประทุม. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม.