วัดใหญ่สีคิ้ว หรือ วัดใหญ่


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2139 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (หลังเก่า) เมื่อ พ.ศ. 2494 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (หลังใหม่) พ.ศ. 2540 และเป็นวัดเก่าแก่ของชุมชนคนไท-ยวนบ้านเหนือ ต.สีคิ้ว ที่มีการจัดงานประเพณีท้องถิ่นคนไท-ยวน เช่น การกวนข้าวยาคู ประเพณีกินสลากก๋วยติ๋น เป็นต้น และเป็นสถานที่จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา อ.สีคิ้ว เป็นประจำทุกปี

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

บริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระคำ โสรจฺโจ

2. พระมหาสมาน สญฺญาวโร

3. พระครูอาทรสิขศิล (เมก เฉโก)

4. พระปลัดปอย เกสโล

5. พระอธิการบุญชู กนฺตสีโล

6. พระอธิการสละ

สิ่งที่น่าสนใจ

- อุทยานการศึกษา

- ศูนย์การเรียนรู้บ้านไท-ยวน บ้านยวน นครจันทึก เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมชาวชุมชนบ้านเหนือ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำ ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อพบความงดงามของวัฒนธรรมไท-ยวน

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560 เกียรติประวัติ

- วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2534

- วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2536, 2542

- สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:211 บ้านสีคิ้ว หมู่ 4 ถนนผาสุข ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ศูนย์การเรียนรู้บ้านไท-ยวน บ้านยวน นครจันทึก. สืบค้น22 เมษายน 2562, จาก http://www.thaiyuannakornchanteuk.com/page.php
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560