ที่นอนจากนุ่น


รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ 4 ดาว

หัวเรื่อง

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:143 หมู่ที่ 10 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. คณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดนครราชสีมา. (2546). สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: คณะทำงาน.