กุนเชียงปลาผสมข้าวกล้องงอก


รายละเอียด

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหาร

ระดับดาว 5 ดาว (ปี 2553)

หัวเรื่อง

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:เจ๊ดา กุนเชียง 540 บ้านปากช่อง ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์:0-4433-1482

รายการอ้างอิง

  1. สินค้า OTOP อีคอมเมิร์ช : กุนเชียงปลาผสมข้าวกล้องงอก. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.otoptoday.com/ecommerce/120910131951