ซิ่นมัดหมี่ลายกงขอ


รายละเอียด

ซิ่นมัดหมี่ลายกงขอ ของนางปิว แสนทม

หัวเรื่อง

ผ้าพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. ณัฏฐภัทร จันทวิช. เรียม พุ่มพงษ์แพทย์. พนมบุตร จันทรโชติ. (2540). ผ้าพื้นเมืองอีสาน. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.