ผ้าซิ่นมัดหมี่ลวด ลายกงขอนาคน้อย


รายละเอียด

ซิ่นมัดหมี่ลวด ลายกงขอนาคน้อย ตีนโยงลายช่อ ต่อเพิ่มลายขิด ของนางปิว แสนทม มีลักษณะคล้ายกับผ้ามัดหมี่โบราณของร้อยเอ็ด

หัวเรื่อง

ผ้าพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ผ้าพื้นเมือง

คำสำคัญ

ผ้าไหม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. ณัฏฐภัทร จันทวิช. เรียม พุ่มพงษ์แพทย์. พนมบุตร จันทรโชติ. (2540). ผ้าพื้นเมืองอีสาน. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.