ข้าวตังธัญญพืช


รายละเอียด

ระดับดาว: 4 ดาว ปี 2547

หัวเรื่อง

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:นางสาวจิตติญาดา เหรียญมณี บ้านขนมไทย 204 ถนนจันทร์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:0-4424-3666, 0-4426-2123

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลรายละเอียดสินค้าของ บ้านขนมไทย. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=0511711362&ID=300101&SME=03106143745