ผ้าพื้นลายขัดมาตรฐาน


รายละเอียด

ผ้าพื้นลายขัดมาตรฐาน ย้อมสีธรรมชาติ ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย

หัวเรื่อง

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บริษัทเมืองย่าซิลเค่น (ประเทศไทย) จำกัด 39 บ้านวังดู่ หมู่ที่ 8 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
เว็บไซต์:www.moeangyaasilkken.com

รายการอ้างอิง

  1. ผ้าพื้นลายขัดมาตรฐาน. สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม 2557, จาก http://www.otoptoday.com/ecommerce/120910130904