วัดเพชรประทุมวันต์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการอนันต์ สติสัมปันโน 

สิ่งที่น่าสนใจ

- ฌาปนสถาน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยปกติฌาปนสถานจะทาสีขาวหรือสีครีม แต่ที่วัดแห่งนี้มีการทาสีฌาปนสถานเป็นสีเขียว กลมกลืนกับธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่ตั้งวัดอยู่ท่ามกลางต้นไม้

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโคกสออน หมู่ที่ 6 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
แผนที่:https://goo.gl/maps/T9KvjXvTpPiL9KBQ8

รายการอ้างอิง

  1. เมรุสีเขียววัดที่โคราช เจ้าอาวาสเผยสร้างมา 8 เดือนยังไม่เผาสักศพ. สืบค้นเมื่อ 31 มี.ค. 2563 จาก http://hilight.kapook.com/view/119567
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 31 มีนามคม 2563 จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560