สาธร


รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์Millettia leucantha Kurz
ชื่อวงศ์LEGUMINOSAE
ต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออื่นกระเจาะ ขะเจาะ (ภาคเหนือ) กระพีเขาควาย (ประจวบคีรีขันธ์) กะเชาะ (ภาคกลาง) ขะแมบ คำแมบ (เชียงใหม่) สาธร (ภาคเหนือ)
ลักษณะวิสัยไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 18-19 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ค่อนข้างกลมหรือทรงกระบอก
ใบใบประกอบเรียงสลับ ใบย่อยติดเป็นคู่ตรงกันข้าม 3-5 คู่ ปลายสุดเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบย่อยรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบและยอดอ่อนมีขนยาว
ดอกออกดอกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง สีขาว รูปดอกถั่วและสีชมพูอ่อน
ผลฝักแบนคล้ายฝักมีด
การขยายพันธุ์การเพาะเมล็ด
การใช้ประโยชน์เนื้อไม้และแก่นมีลักษณะสวยงามใช้ในการก่อสร้าง ใช้ทำเครื่องเรือน และด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาส่งเสริมปลูกเป็นไม้ริมถนน

หัวเรื่อง

พฤกษาพรรณบรรณสาร : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2547). ต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด : 72 พรรษา พฤกษามหาราชินี. กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สาธร (พืช). สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2558, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/สาธร_(พืช)