เครื่องห่อผลไม้ชนิดปรับทิศทาง


รายละเอียด

เจ้าของผลงาน : ว่าที่ พ.ต.ณรงค์ชัย ค่ายใส          ผลไม้หลายชนิดของไทยเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการปลูกผลไม้ได้คุณภาพที่ดีนั้น จะต้องหมั่นเอาใจใส่ดูแลและต้องมีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ดี การห่อผลเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยป้องกันการเข้าทำลายของศัตรูพืชโดยเฉพาะแมลงวันทองเจาะผลไม้ ดังนั้นจึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องห่อผลไม้ชนิดปรับทิศทางขึ้น เพื่อช่วยให้การห่อผลไม้สะดวกขึ้น เครื่องห่อผลไม้ชนิดนี้ทำงานได้รวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย การทำเครื่องห่อผลไม้ วัสดุอุปกรณ์ 1. ท่อ PVC 2. เหล็กแผ่นขนาดเล็ก 3. น็อต 4. เชื่อไนล่อน 5. หนังยาง 6. ถุงสำหรับห่อผลไม้ 7. ขวดน้ำอัดลมขนาด 1-2 ลิตร วิธีทำ 1. นำขวดน้ำอัดลมมาผ่าครึ่งตามขวาง ใช้ส่วนบนที่เป็นปากขวดในการทำเครื่องห่อผลไม้ 2. ตัดเหล็กแผ่นเล็ก ๆ รัดรอบขวดที่ตัด ขันให้ยึดติดขวดด้วยน็อต 3. ทำกระเดื่อง ให้รัดหนังยางให้พ้นจากขวด 4. ต่อเครื่องห่อผลไม้เข้ากับท่อ PVC ใช้เชือกไนล่อนผูกติดปลายกระเดื่อง เพื่อดึงให้ปลายกระเดื่องดีดหนังยางรัดถุงห่อผลไม้ การใช้งานเครื่องห่อผลไม้         เมื่อจะใช้งานให้นำถุงพลาสติกมาใส่ในเครื่องห่อผลไม้ ซึ่งต่อเข้ากับท่อพีวีซีและมีหนังยางสำหรับรัดปากถุงพลาสติกให้ติดขั้วผลไม้ ใช้เชือกดึงเพื่อให้กระเดื่องดีดหนังยางรัดถุงพลาสติก วิธีนี้สามารถช่วยประหยัดแรงงานในการห่อผลไม้ ป้องกันการเข้าทำลายของแมลง ช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลไม้สวยน่ารับประทาน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

เทคโนโลยี

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บริหารศัตรูพืช ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. กรมส่งเสริมการเกษตร. สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง. (2552). นวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้ของเกษตรกรและชุมชน. กรุงเทพฯ: กรม.