เข็มพิษณุโลกชมพู


รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์Ixora hybrid
ชื่อวงศ์RUBIACEAE
ชื่ออื่น-
ลักษณะวิสัย:ไม้พุ่มขนาดเล็กแตกกิ่งก้านจำนวนมาก ทรงพุ่มแน่นทึบ
ต้นสูง<0.50 ม.
ใบใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปหอกกลับ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 2-4 เซนติเมตร ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวอมเหลืองเป็นมัน
ดอกสีขาวหรือชมพู ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกซ้อนที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 4 แฉก
ผล-
การขยายพันธุ์การตอนกิ่ง การปักชำ
ประโยชน์นิยมปลูกเป็นขอบแปลง ในสวนหย่อมบริเวณที่มีการดูแลรักษาดี ปลูกใกล้สระว่ายน้ำและริมทะเลได้

หัวเรื่อง

พฤกษาพรรณบรรณสาร : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฏาคม 2558, จาก http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Shrubs/เข็มพิษณุโลกขาว.html
  2. เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.