หนวดปลาหมึกแคระ


รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์Schefflera arboricola (Hayata) Hayata Compacta
ชื่อวงศ์ARALIACETA
ชื่ออื่น-
ลักษณะวิสัย:ไม้พุ่มขนาดเล็ก
ต้นลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านจำนวนมาก ทรงพุ่มกลม
ใบใบประกอบรูปฝ่ามือ เรียงสลับ มีใบย่อยแตกออกจากก้านใบที่จุดเดียวกัน 7-11 ใบ ใบย่อยรูปไข่กลับ กว้าง 4-6 ซม. ยาว 4.5-11 ซม. ปลายใบมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบน สีเขียวเข้มผิวเกลี้ยงเป็นมัน ก้านใบย่อยสีเขียวอ่อน
ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อแบบช่อซี่ร่มเชิงประกอบที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีขนาดเล็ก
ผลผลสด มีเมล็ดเดียว แข็ง สีดำ
การขยายพันธุ์การปักชำ
ประโยชน์ทรงพุ่มสวย ปลูกลงกระถางประดับในอาคาร หรือปลูกในสวน บริเวณที่มีแสงปานกลาง-รำไร เช่น ริมน้ำตก ลำธาร สระว่ายน้ำ หรือริมถนน ทางเดิน

หัวเรื่อง

พฤกษาพรรณบรรณสาร : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฏาคม 2558, จาก http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Shrubs/หนวดปลาหมึกแคระ.html
  2. เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.