กาบหอยแครงแคระ


รายละเอียด

ชื่อวิทยาศาสตร์Tradescantia spathacea Stearn
ชื่อวงศ์Commelinaceae
ชื่ออื่นว่านกาบหอย ว่านหอยแครง
ลักษณะวิสัย:ไม้คลุมดิน
ต้นลำต้นอวบน้ำ เจริญเป็นพุ่ม มีไหลใต้ดิน
ใบใบเดี่ยว เรียงป็นวงรอบ ซ้อนเหลื่อมกันเป็นกระจุก ใบรูปใบหอก กว้าง 3-5 ซม. ยาว 15-45 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบตัดหรือเป็นกาบหุ้มลำต้น ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบน สีเขียวเข้ม ผิวใบด้านล่างสีม่วงแดง
ดอกสีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบ มีกาบใบประดับสีม่วงแซมเขียวหุ้มดอกที่อยู่ รวมกันเป็นกระจุก กลีบเลี้ยงสีขาว 3 กลีบ บางใส กลีบดอก 3 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. ดอกตลอดปี
ผลผลแห้งแตก รูปรี ขนาดเล็ก เมล็ดเล็ก
การขยายพันธุ์การแยกหน่อ
ประโยชน์ใบใช้แก้ไอ แก้ร้อนใน กระหายน้ำและฟกช้ำ จีนใช้

ดอก ประเทศจีนใช้แก้อาการตกเลือดในลำไส้ แก้บิดและแก้ไอ

ใบ ประเทศไต้หวันใช้พอกแผล มีดบาดและแก้บวม

หัวเรื่อง

พฤกษาพรรณบรรณสาร : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฏาคม 2558, จาก http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Groundcovers/กาบหอยเเครงแคระ.html
  2. เอื้อมพร วีสมหมาย และทยา เจนจิตติกุล. (2544). พฤกษาพัน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช.เอน กรุ๊ป.