วัดโกรกหว้า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และหอกลอง-ระฆัง

สิ่งที่น่าสนใจ

- องค์พระพุทธเจ้าใหญ่ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในอำเภอปักธงชัย

- ศาลตาปู

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโกรกหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560