ขนมห่อ (ขนมสอดไส้หรือขนมใส่ไส้)


รายละเอียด

ส่วนผสม

1. แป้งข้าวเหนียว
2. แป้งข้าวเจ้า
3. กะทิ
4. เกลือ
5. น้ำตาล
6. มะพร้าวขูด
7. ใบตอง

วิธีทำ

1. นำแป้งข้าวเจ้ากวนกับกะทิ ใส่เกลือ น้ำตาลเล็กน้อย (ให้มีรสหวาน ๆ เค็ม ๆ กวนให้เข้ากัน)

2. เตรียมไส้โดยขูดมะพร้าวกวนกับน้ำตาล อบด้วยเทียนอบกับดอกมะลิ

3. ปั้นแป้งข้าวเหนียวเป็นแผ่นห่อไส้ ปั้นเป็นรูปกลม แล้วนำมาจุ่ม (ชุบ) กับแป้งข้าวเจ้า ที่กวนในข้อ 1 หรือจุ่ม (ชุบ) กับหัวกะทิที่ผสมเกลือเล็กน้อยก็ได้

4. ห่อด้วยใบตอง นำไปนึ่งให้สุก

หัวเรื่อง

อาหารท้องถิ่น

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

อาหารพื้นถิ่น

รายการอ้างอิง

  1. พิทักษ์ จิตต์กระโทก. (2556). บันทึกประวัติศาสตร์ 109 ปี อำเภอกระโทก. นครราชสีมา: วัดใหม่สระประทุม. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. สำนักศิลปวัฒนธรรม. (2546). ของดีโคราช เล่ม 3 สาขาคหกรรมศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครราชสีมา: สถาบัน.