ลิเกคณะเสกสรร บุญวงศ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา ก่อตั้งขึ้นมาเพราะ เป็นอาชีพของเรา คณะได้ตั้งมานานกว่า 30 ปี ชื่อของคณะได้มาจาก ร่างทรง เสก หมายถึงเสก สรรค์ หมายถึง สรรค์หา

ชื่อโต้โผหรือเจ้าของคณะ สาโรจน์ บุญวงศ์

ชื่อพระเอก

ชื่อนางเอก

ชื่อตัวโกง

 ชื่อตัวตลกลูกอ๊อด (อมร นิ่มนวล)

ดาวร้าย สบาย (นบพล มนตรี)             

โอกาสในการแสดง

 เนื้อเรื่องที่แสดง เรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี เมียหลวงเมียน้อย ตลกเฮฮา และเรื่องที่แต่งขึ้นเอง เช่นเรื่องเกี่ยวกับวิธีชีวิตของชาวบ้าน

อ้างอิงจากวรรณคดีในการแต่งเรื่องลิเกนั้นนั้นขึ้น เช่น ยุพราชเพ้อรัก ผู้ชนะใจนาง

เพลงและดนตรีที่ใช้ในการแสดง เพลงประกอบเรื่อง ใช้ทั้งเครื่องดนตรีไทย และซาด์ว ประกอบ สมัยก่อนใช้การร้องสด ปัจจุบันใช้ซาด์วประกอบ

การไหว้ครู ใช้เพลงโหมโรง ในการเชิญครูอาจารย์ลงมาสถิต ประธานพร ให้แก่นักแสดงก่อนที่จะทำการแสดง

การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดเพชร ชุดคลิสตัส

หัวเรื่อง

ลิเกโคราช

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. ณภัทร พ่วงพี. บรรณวิทย์ วิทยาเอนกนันท์. สโรชา ทองหล่อ. (2559). ลิเกคณะเสกสรร บุญวงศ์. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.