ลิเกคณะบุญเอก ลูกอ่างทอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา นายสมยศ กสิผล เกิด พ.ศ. 2486 บิดาชื่อหยวก มารดาชื่อย้อย กสิผล เป็นคนจังหวัดอ่างทองโดยกำเนิด เมื่อ พ.ศ.2516 ได้มาทำการแสดงที่จังหวัดนครราชสีมา ชาวโคราชให้การตอบรับเป็นอย่างดีจึงตั้งป้ายเป็นเจ้าของคณะลิเกเอง ชื่อคณะ “สมยศ ลูกอ่างทอง” ต่อมาท่านไม่สบาย และได้เสียชีวิตลงในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 ด้วยโรคเบาหวานและติดเชื้อในกระแสเลือด ลูกๆจึงได้ดูแลคณะต่อจนถึงปัจจุบัน และนายบุญเอก กสิผล ได้แยกตัวออกมาตั้งคณะใหม่ ชื่อคณะ “บุญเอก ลูกอ่างทอง”

ชื่อโต้โผหรือเจ้าของคณะ คุณบุญเอก กสิผล

ชื่อพระเอก คุณเอกราช โสภณ

ชื่อนางเอก คุณอมรรัตน์ กสิผล

ชื่อตัวโกง

คุณธเนศ ยอดรัก

คุณชนุ วิทยาบำรุง

โอกาสในการแสดง

โอกาสในการแสดง เช่น

งานแก้บน

งานฉลองอัฐิ

งานบวช

งานประจำปี

งานศพ

ยกเว้น งานแต่งงาน

เนื้อเรื่องที่แสดง เรื่องสุวรรณมุขกุมาร ลูกหลงแม่ ลูกคนยาก

ความเห็นของโต้โผ

ปัญหาของการประกอบอาชีพลิเกในปัจจุบัน

             งานน้อย เพราะ ค่าจ้างลิเกแพง เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น นักแสดงเพิ่มมากขึ้นและเครื่องแต่งกายมีราคาแพง วิธีแก้ปัญหาคือ ทำการแสดงโดยไม่มีเจ้าภาพและปิดรั้ว ขายบัตร ขายมาลัย หรือลงขันขอสินน้ำใจ

             วัฒนธรรมของลิเกเริ่มเสื่อมลงไป ค่านิยมลดน้อยลง สมัยก่อนเคยมีงานหลวง แต่ตอนนี้โดนตัดงบหลวง ทำให้คณะลิเกซบเซาลง

             จากที่จ้างลิเกก็เปลี่ยนไปจ้างหมอลำ เพราะค่านิยมของการดูลิเกลดลงและหมอลำสามารถปิดรั้วเพื่อเก็บค่าเข้าดูได้ แต่ลิเกเป็นเวทีที่เปิดให้ดูฟรี

             ถ้ามีอายุก็จะไม่ค่อยมีแม่อุปถัมภ์หรือแฟนคลับ

อนาคตของลิเกโคราช

             ถ้าเกิดได้อยู่ในโครงการอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะดีขึ้น

             ต้องมีความทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในเรื่องของเครื่องเสียง คาราโอเกะ มีนักเต้น(แล้วแต่เจ้าภาพจ้าง)

             ไฟเธค ดรายไอซ์(ควัน) เพราะบางคณะก็จะเล่นคอนเสิร์ตก่อนเล่นลิเก

ค่านิยมลดลงเพราะวัยรุ่นสมัยนี้สนใจแต่อิเล็กโทน หมอลำ เพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ความสนใจของคนก็เปลี่ยนไปตามกระแสนิยมด้วย

หัวเรื่อง

ลิเกโคราช

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:435 ชุมชนสุรวิชัย ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:09-8539-7389, 08-7159-9935

รายการอ้างอิง

  1. บุญเอก กสิผล. สัมภาษณ์. 20 มกราคม 2559
  2. พิมพ์พร พรหมขน. ปิยวรรณ อินทะเล. ประภัสสร พุทธา. (2559). คณะลิเกบุญเอก ลูกอ่างทอง. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.