วัดป่าหลักร้อย


รายละเอียด

ประวัติ

    ตั้งเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2538 สังกัดมหานิกาย โดยสร้างเป็นสำนักสงฆ์เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2520 บริเวณป่าเสื่อมโทรม ได้ตั้งชื่อว่า "วัดป่าหลักร้อย" ตามชื่อหมู่บ้าน และได้มีการทำสังฆาวิจารณ์ คือ กลุ่มพระสงฆ์ที่เป็นพระสังฆาธิการประชุมกันมีมติเห็นชอบตามชื่อดังกล่าว เหตุเพราะว่ามีพระสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา เข้ามาปฏิบัติกันมาก จนเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมฯ มีเนื้อที่ 48 ไร่

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูสิริภัทราภรณ์ (หลวงพ่อนิยม สุภัทโท) หรือ หลวงพ่อฉันท์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- อุทยานการศึกษาวัดป่าหลักร้อย เป็นแหล่งศึกษาธรรมะทางพระพุทธศาสนา เรื่องของ บุญ-บาป นรก สวรรค์ และเทพ เป็นจุดท่องเที่ยวทางการศึกษา มีทั้ง แดนนรก สวรรค์ มนุษย์ และเทวดา และมีเวทีจำลองการแสดงวิถีชีวิตชาวบ้านไว้ด้วย เช่น เวทีหมอลำ เวทีรำวง เวทีมวย หรือแม้แต่ลิง ชะนี ห้อยโหนข้ามหนองน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเวทีหมอลำ เวทีรำวง หรือ ชะนีที่ห้อยโหน หากหยอดเหรียญลงไปก็จะมีเสียงร้อง และรูปปั้นลิง ชะนี หรือ นางรำ ก็จะเต้น เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ ให้ความสนุกสนาน บันเทิงผสมผสานไปกับการสอนธรรมะ เรื่องบาปบุญคุณโทษ โดยมีรูปปั้นซึ่งเป็นงานปูนปั้น แสดงปริศนาธรรมต่าง ๆ ที่ปั้นไว้มากมายเต็มบริเวณวัด โดยมีการแบ่งเป็นแดนสวรรค์-นรก แต่ละรูปปั้นมีคำบรรยายว่าทำอะไรมา ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร

- งานปริวาสกรรม จัดขึ้นหลังออกพรรษา 3 วัน ของทุกปี โดยพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่บุญกุศล ร่วมปฏิบัติธรรม และร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร น้ำปานะ เครื่องบริขาร แด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติวุฏฐานวิธี

- อุโบสถ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการตกแต่งสวยงามด้วยปูนปั้นดอกไม้นานาชนิด วิจิตรงดงาม เปรียบประดุจสรวงสวรรค์ - สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 3

การเดินทาง

    ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ไปตามถนนนครราชสีมา-โนนไทย-ชัยภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 205 เลย-ชัยภูมิ) จากแยกจอหอ (ทางหลวงหมายเลข 205 และ A2) ใช้ระยะทางประมาณ 17.5 กิโลเมตร ก่อนที่จะถึงมีป้ายบอกทางด้านซ้ายมือเขียนว่า "วัดป่าหลักร้อย” ให้เลี้ยวซ้าย ไปตามถนนเข้าหมู่บ้าน ประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นประตูเข้าวัดเป็นช้าง 2 เชือกขนาดใหญ่ งวงชูธรรมจักร และป้ายชื่อวัด ด้านข้างมีที่จอดรถกว้างขวางสามารถโดยสารขนาดใหญ่ได้หลายคัน ลานจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์ชุมชนฝีมือของชาวบ้าน ที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายเอง

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหลักร้อย หมู่ 9 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
โทรศัพท์:0-4438-1076

รายการอ้างอิง

  1. วัดป่าหลักร้อย. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562, จาก http://pr.prd.go.th/nakhonratchasima/ewt_news.php?nid=168&filename=index
  2. พระปลัดอุทัย ตันติปาโล. และคณะศิษยานุศิษย์. อนุสาวรีย์ชีวะประวัติพระครูสิริภัทราภรณ์ (หลวงพ่อนิยม สุภัทโท). นครราชสีมา: มูลนิธิสิริภัทราภรณ์.