วัดโนนหินขาว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการห่วง ฐานวโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนหินขาว หมู่ที่ 9 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
แผนที่:https://goo.gl/maps/5k4g4C2NvVarJPn3A

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560).
  2. สืบค้นมื่อ 28 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา. ด้านศาสนสถาน. สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2564, จาก https://kangplu.go.th/wp-content/uploads/2020/05/99.pdf