การคมนาคมทางอากาศนครราชสีมาครั้งแรก


รายละเอียด

การไปรษณีย์ครั้งแรกนครราชสีมา

        เครื่องบินเบรเกต์ 14 เบรเกต์ 14 (Breguet 14A/B/T/S) ได้มีการทดลองการคมนาคมทางอากาศครั้งที่ 2 เส้นทางดอนเมือง-นครราชสีมา โดยเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ เบรเกต์ 14 เป็นเครื่องบินเอนกประสงค์ ที่ใช้ในราชการลาดตระเวน ทิ้งระเบิด โดยสาร และเครื่องบินพยาบาล และเป็นกำลังหลักในการบินไปรษณีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       วันที่ 1 มิถุนายน 2465 ได้เปิดสายการบินไปรษณีย์ สายที่ 1 ตามเส้นทาง นครราชสีมา-ร้อยเอ็ด-อุบลราชธานี

       เครื่องบินกรมอากาศยานทหารบก ออกเดินทางจากสนามบินหนองบัว นครราชสีมา พร้อมนายแพทย์ และเวชภัณฑ์ 120 กิโลกรัม ไปบรรเทาทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 8 นาที เมื่อเกิดไข้ทรพิษและอหิวาตกโรค ระบาดที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หัวเรื่อง

ภาพเก่าเล่าเรื่อง...นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. พุฑฒิ มังคละพฤกษ์ ... [และคนอื่น ๆ]. (2549). นภานุภาพใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร. กรุงเทพฯ: กองทัพอากาศ.