นายจำลอง ซองผม


รายละเอียด

ครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2539

ประวัติ

             วันเดือนปีเกิด วันที่ 17 กรกฎาคม 2502

ด้านการศึกษา

- ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ด้านการทำงาน

- อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย ต. กฤษณา อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

เกียรติประวัติ

- ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนกฤษณา 4 ปี ติดต่อกัน

- พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภาของกลุ่มโรงเรียนกฤษณา และของสปอ. สีคิ้ว

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:95/1 ถนนสุขาภิบาล ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. กองวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2539). ทำเนียบนามครูผู้มีจรรยามรรยาทดีเด่นของคุรุสภา : ประจำปี 2539. กรุงเทพ: สำนักงาน.