วัดสันติสุข


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      สังกัดมหานิกาย โดยในปี พ.ศ. 2534 หน่วยงานราชการได้ย้ายชาวบ้านมาจากบ้านหนองใหญ่ โดยย้ายชาวบ้านมาอยู่บ้านสันติสุข พร้อมย้ายวัดมาด้วย ขณะนั้นมีพระ 3 รูป ซึ่งพระสงวน ฐานตุกาโม เป็นประธานสงฆ์ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ทำการจัดสรรที่ดินทำกินให้ มีชาวบ้าน 300 หลังคาเรือนจึงตั้งชื่อว่าบ้านสันติสุข และต่อมามีอีก 2 หมู่บ้าน คือ บ้านสันตินิมิต และบ้านสันติพัฒนา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:355 บ้านสันตินิมิต หมู่ที่ 11 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. วัดสันติสุข. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/139041/วัดสันติสุข-ต-สระตะเคียน-อ-เสิงสาง-จ-นครราชสีมา/