สวนพุทธมณฑลนครราชสีมา


รายละเอียด

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นศูนย์รวมกันทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา หรือวันตรุษจีนของชาวไทย ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยความร่วมมือระหว่างนายธีระ อารักษ์วิชานันท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาเจียไซ้ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กับเจ้าของบริษัทสุธีชา โรงน้ำปลาตราหน่อไม้ และคุณฉอ้อน หล่อวณิชไพศาล ประธานชมรมแม่บ้านโคราช การจัดแสดงจะอยู่ชั้นบนอาคาร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โล่งไม่มีหลังคา ปูพื้นด้วยหินอ่อน มีรูปหล่อพระพุทธรูปปางลีลาจากหินแกรนิตสูง 15 เมตร ทาสีทองอร่ามทั้งองค์เสมือนหล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์ และด้านหน้าพระพุทธรูปปางลีลา รูปปั้นท้าวสุรนารี หรือคุณย่าโม

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ถนนมิตรภาพโคราช-ขอนแก่น ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

รายการอ้างอิง

  1. สวนพุทธมณฑลโคราช. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2556, จาก http://www.koratphotoclub.net/mambo/index.php?option=com_smf&Itemid=62&topic=10177.0
  2. สวนพุทธมณฑลนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2556, จาก http://www.muangthongthaniresort.com/suanphutthamonthon .html