วัดดอนแขวน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา      

      เมื่อ พ.ศ. 2513 ชาวบ้านดอนแขวนโดยการนำของนายสาย ยิ้มทองหลาง ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ได้ริเริ่มสร้างที่พักสงฆ์ โดยมีนายต่วน (ไม่ทราบนามสกุล) ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 8 ไร่ เมื่อชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างกุฏิสงฆ์แล้วเสร็จ จึงได้นิมนต์พระภิกษุมาจำพรรษา และได้มีการขอสร้างและตั้งวัดให้ถูกต้องตามกฎของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 และได้ตั้งวัดเป็นทางการว่า วัดดอนแขวน

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน สิ่งที่น่าสนใจ

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:44 บ้านดอนแขวน หมู่ที่ 2 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 19 กรกฏาคม 2556, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา
  2. วัดดอนแขวน. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/124117/วัดดอนแขวน/