ตำบลสีสุก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ชื่อตำบล "สีสุก" มาจากต้นไผ่สีสุก ที่เติบโตสวยงามให้ความร่มเย็นสดชื่น แก่ผู้คนที่เดินผ่านเพื่อนั่งพักอาศัย จะเย็นสบาย ชาวบ้านจึงตั้งชื่อตำบลว่า "ตำบลสีสุก"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลสีสุก อำเภอจักราช นครราชสีมา. สืบค้นข้อมูล http://www.thaitambon.com/tambon/300604