ตำบลหนองขาม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       สำหรับชื่อเรียก "หนองขาม" มาจากลักษณะของท้องที่มี "ต้นมะขาม" ขึ้นบริเวณริม "หนองน้ำ"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลตำบลหนองขาม อำเภอจักราช นครราชสีมา. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/tambon/300605