วัดเสิงสาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 สังกัดมหานิกาย 

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1 พระครูภูมิวุฒาจารย์ (สอน) พระอริยสงฆ์ที่โด่งดัง

2. พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุรักษ์ สุพัฒน์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

เกียรติประวัติ

- วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2528

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 4 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฏาคม 2556, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา